Pri zavarovalnici Triglav imate pri kasko zavarovanju široko izbiro kritij, kasko zavarovanje pa je kot običajno oblikovano v več paketov, da lažje najdemo takšnega, ki je najbolj primeren za avtomobilsko zavarovanje, ki ga želimo.

Kasko zavarovanje lahko razdelimo na običajno kasko zavarovanje in delne kasko kombinacije, ki jih lahko zavarujemo brez splošnega ali polnega kaska.

Splošni kasko pri zavarovalnici Triglav

Splošni kasko krije škodo, ki nastane v treh skupinah nevarnosti:

 • v prometu in mirovanju
 • dejanj tretjih oseb
 • ali posebnih, nepričakovanih dogodkov

Delni kasko

Splošnemu kasku lahko priključimo tudi delne kasko kombinacije  za naslednje nevarnosti:

 1. naravne in elementarne nesreče
 2. kraja
 3. divjad in domače živali
 4. stekla
 5. parkirišče
 6. ogledala in zunanja svetlobna telesa
 7. nadomestno vozilo

Nekaterih delnih kombinacij ni možno skleniti brez Splošnega kaska. Delne kombinacije nimajo odbitne franšize, tako da je pametno nekatere dodati tudi zaradi tega, da škode ne rabimo uveljavljati iz Splošnega kaska, prav tako pa v tem primeru ne izgubimo bonusa.

Do katerega leta je smiselno imeti kasko zavarovanje, je stvar vsakega posameznika, vredno pa preveriti ceno in kritja in se na podlagi tega odločiti ali bomo imeli kasko zavarovanje ali ne. S starejšim avtomobilom dobimo pri zavarovalnici Triglav tudi nekaj dodatnega popusta na kasko zavarovanje in tako plačamo manj, kot če bi bil avto novejši.

Triglav je največja zavarovalnica za avtomobilsko zavarovanje v Sloveniji. S široko razvejano mrežo zastopništev, poslovalnic in drugih podpornih služb po celi Sloveniji je vedno na dosegu za sklenitev avtomobilskega zavarovanja ali drugih storitev.

Kot nekatere druge zavarovalnice v Sloveniji, se je tudi zavarovalnica Triglav, razvila iz reorganiziranosti Zavarovalne skupnosti Triglav (druge so bile Zavarovalnica Tilia, Zavarovalnica Maribor in Adriatic zavarovalna družba, predhodnica Adriatic Slovenice).

Z oglaševanjem v vseh oblikah medijev je najbolj prisotna za avtomobilska in premoženjska zavarovanja.

Popusti za avtomobilsko zavarovanje

Pri avtomobilskem zavarovanju imajo številne ugodnosti, s katerimi si lahko znižate premijo za avtomobilsko zavarovanje ali povečate varnost in kritja.

 •  Do 17% paketnega popusta. Več zavarovanj kot izberete, več imate popusta.
 • Do 15% popusta za izkušene voznike. Popust velja za AO zavarovanje, zavarovanje voznika in splošno kasko zavarovanje.
 • 10% popusta za mlade družine na obvezno avtomobilsko zavarovanje in AO+.
 • 5% popust na plačilo premije v enkratnem znesku.
 • 2% popusta na zavarovanje avtomobila v primeru enega uporabnika.
 • 4% popust v primeru opravljenega tečaja varne vožnje
 • in drugi popusti za cenejše avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav.

Zraven velike mreže lahko veliko podatkov o zavarovanjih dobite tudi preko spletne stran ali spletne poslovalnice.

Avtomobilska asistenca pri Triglavu

Zavarovalnica Triglav ima pri avtomobilskih zavarovanjih tri oblike avtomobilske asistence, ki so jih poimenovali avtomobilska asistenca, avtomobilska asistenca Plus in Comfort. Asistenco Comfort, ki ima pri nekaterih kritjih neomejeno kritje stroškov,  lahko sklenemo samo pri paketih Comfort in Comfort plus.

Paketi asistence se razlikujejo glede na višino stroškov, ki jih asistenca krije in glede na določene primere, ki so kriti.

Nezgodno zavarovanje potnikov

Pri avtomobilskem zavarovanju lahko dodatno nezgodno zavarujete tudi vse potnike in voznika. Nezgodno zavarovanje je možno za nezgodno smrt, trajno invalidnost, dnevno nadomestilo in stroške zdravljenja. Z tem si še dodatno povečate kritja pri zavarovanju avtomobila.

Sedež zavarovalnice Triglav je na Miklošičevi cesti 19, 1000 Ljubljana

Če vas zanima informativni izračun za zavarovanje avtomobila, si lahko na naši strani na enostaven način naročite izračun, ki ga dobite zelo hitro.

Nadaljujte na stran IZRAČUN AVTOMOBILSKEGA ZAVAROVANJA

Na strani za izračun zavarovanja samo vnesete podatke o avtomobilu, vaše dosedanje zavarovanje oziroma želje, ki jih imate za zavarovanje avta in nekaj podatkov, da vam lahko pripravimo informativni izračun. Celoten postopek traja samo kakšne tri minute. Priporočljivo je, da imate pri sebi tudi staro polico za avtomobilsko zavarovanje, saj je potrebno, da vpišete pravilne podatke o avtomobilu in bonusu. Nekateri včasih zamenjujejo med kilovati in konjskimi močni, ker pa na obvezno avtomobilsko zavarovanje vpliva ravno to, je pomembno, da vplišete pravi podatek.

Kasko zavarovanje

Seveda si lahko na strani naročite tudi izračun za kasko zavarovanje. Pri tem vpišite še nekaj dodatnih podatkov o opremi avtomobila in bonusu, ki ste ga imeli do sedaj, da vam bomo dodelili pravilni bonus. Tudi pri kasko zavarovanju lahko izkoristite nekaj popustov, da bo zavarovanje avtomobila nekoliko cenejše. Med drugim lahko dobite tudi popust, če servisno delavnico lahko izbere zavarovalnica.

Informativni izračun

Ceno za zavarovanje vam bomo poslali na vaš email naslov, tako da si boste našo ponudbo lahko mirno ogledali in jo primerjali s svojo obstoječo polico za avtomobilsko zavarovanje.

Izpolnite IZRAČUN AVTOMOBILSKEGA ZAVAROVANJA

Vsakih nekaj let običajno zamenjamo svoj avto. Ne glede na to ali prej prodamo starega in šele kasneje kupimo novega, moramo določete stvari urediti tudi glede avtomobilskega zavarovanja.

Pri prodaji avtomobila moramo po novi zakonodajo avto vedno odjaviti iz prometa. Pri odjavi avtomobila dobimo na prometno dovoljenje napisan datum odjave, kar nam služi pri zahtevku za vrnitev neizkoriščene premije za avtomobilsko zavarovanje.

Preveč plačano premijo za avtomobilsko zavarovanje dobimo vrnjeno samo za tiste nevarnosti (ali skupine nevarnosti) pri katerih ni bila uveljavljena škoda. V primeru, da smo zraven avtomobilske odgovornosti imeli tudi kasko zavarovanje in smo imeli škodo na kasku, bomo dobili vrnjeno premijo samo za zavarovanje avtomobilske odgovornosti.

Denar dobimo vrnjen seveda samo v primeru, če smo plačali zavarovanje za daljše obdoblje, kot smo ga koristili. Pri enkratnem plačilu premije na začetku leta dobimo pri odjavi avtomobila na polovici leta vrnjeno polovico premije, zmanjšano za manipulativne stroške. Če smo avtomobilsko zavarovanje plačevali na maksimalno število obrokov, ob prekinitvi zavarovanja ne bo velike razlike v zneskih preplačane ali premalo plačane premije.

Kaj storiti za vrnitev premije za avtomobilsko zavarovanje

Za vračilo premije potrebujete odjavljeno prometno dovoljenje in polico za avtomobilsko zavarovanje. Prekinitev zavarovanja je najbolje urediti pri svojem zavarovalnem agentu, prav tako pa se ga lahko opravi na uradnih predstavništvih zavarovalnice. Zavarovalnica vam nato v nekaj dneh nakaže preveč plačano premijo na vaš transakcijski račun ali dobite izplačilo v gotovini.

Pri tem ne pozabite na potrdilo o bonusu za avtomobilsko zavarovanje, ki ga boste koristili pri naslednjem zavarovanju. Bonus lahko uveljavite tri leta po prekinitvi zavarovanja, v nasprotnem primeru začnete ponovno v 14 premijskem razredu s 0% bonusa.

Obiščite stran za izračun avtomobilskega zavarovanja.

Veliko krat dobimo vprašanje kako je s prenosom bonusa med zavarovalnicami ali je to sploh možno in kako deluje.

Vsak zavarovanec lahko prosto prenaša svoj bonus med zavarovalnicami, saj bonus pripada njmu in ne zavarovalnici. Če se tako odločite zamenjati zavarovalnico, vam bodo pri novi zavarovalnici upoštevali bonus, ki ste ga imeli do sedaj.

V kolikor ste imeli avtomobilsko zavarovanje sklenjeno vsaj 11 mesecev (pri nekateriih zavarovalnicah mora biti polnih 12 mesecev), boste pri prehodu na novo zavarovalnico tudi napredovali v bonusu.

Glede na to, da pri nas napredujete pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti kar za 10% bonusa na leto (če že imate PR12 ali manj) in ste do sedaj imeli PR7, kjer je 35% bonusa, boste pri podaljšanju avtomobilskega zavarovanja imeli PR5 s 45% bonusa.

Seveda je dodatni pogoj za napredovanje pri bonusu ta, da v preteklem obdobju niste povzročili škode na AO in kasko zavarovanju. Pri prehodu na drugo zavarovalnico, bo le ta dosežen bonus in škodne dogodke tudi preverila na stari zavarovalnici, da ne bi prišlo do zlorabe.

Prenos bonus med zavarovalnicami velja za AO in kasko zavarovanje.

Pri izpolnjevanju informativnega izračuna označite zavarovalnico pri kateri imate sklenjeno trenutno avtomobilsko zavarovanje in bonus, ki ga imate. Pri izdelavi izračuna vam bomo upoštevali novi bonus. Če zavarovanja niste imeli vsaj 11 mesecev ali ste imeli škodo, to vpišite med opombe, da vam bomo upoštevali pravilni bonus/premijski razred.

Bonus je eden izmed najpomembnejših faktorjev, ki vplivajo na ceno avtomobilskega zavarovanja. Želje vsakega so seveda čim prej pridobiti 50% bonus, kako pa vse skupaj poteka pa vam bomo na kratko napisali v tej novici.

Bonus se obravnava ločeno za osnovno avtomobilsko zavarovanje in kasko zavarovanje. Tako lahko imate na AO že 50% bonus, medtem ko imate kasku komaj 20%.

Vsako novo zavarovanje avtomobila, ko ne koristimo bonusa iz kakšnega predhodnjega zavarovanja, se začne v 14. premijskem razredu. Za vsako leto, ko je zavarovanje sklenjeno za vsaj 11. mesecev in ni bila prijavljena škoda iz avtomobilske odgovornosti, pridobimo 5% bonusa oz. en premijski razred (napredujemo v PR13).

Hitreje do bonusa

V kolikor sklenete zavarovanje preko preko ene od zavarolnic, ki jo zastopamo, lahko pridobite pri AO kar 10% bonusa. Prav tako veljata enaka pogoja, da ne sme biti škode in zavarovanje avtomobila mora biti neprekinjeno vsaj 11 mesecev. Na ta način pridobite 50% bonusa v šestih letih, medtem ko bi pri konkurenčnih zavarovalnicah za to potrebovali 10 let, saj pridobite le 5% bonusa na leto.

Premijski razredi

Zavarovalnice za avtomobilska zavarovanja imajo različno število premijskih razredov. Tako ima Zavarovalnica Generali tudi 1.,2. in 3. premijski razred s 50% bonusa, zavarovalnica Sava ima PR3 s 55% bonusom, pri Grawe pa lahko dosežete kar 60% bonusa.

Bonus in kasko zavarovanje

Pri bonusu na kasko zavarovanje so si zavarovalnice zelo podobne, saj pri vseh začnete v 14 PR in pridobite po en PR na leto. Prav tako imajo vse zavarovalnice premijske razrede do ena. Prednost 1. PR je v tem, da v primeru škode, kjer izgubite 3PR oz. 15% bonusa, pristanete v PR4, kjer imate še vedno 50% bonusa. V primeru še ene škode bi nato padli v PR 7, kjer je 35% bonusa.

Ko izpolnjujete izračun avtomobilskega zavarovanja, označite tisti razred, ki ga imate na obstoječi polici . Če imate že vsaj 10% bonusa, vam ga bomo prišteli 10%, tako da bo cena, ki vam jo bomo sporočili že zajemala novi premijski razred.

Na strani Kasko zavarovanje tovornega vozila najdete paketa, ki jih lahko sklenete, če želite skleniti tudi kasko zavarovanje za tovorno vozilo.

Pri tem lahko izbirate med dvema paketoma. Glavna razlika med njima je, da pri standardnem kasko zavarovanju ni možno zavarovanje proti kraji in vandalizmu, ter škodo povzročeno na parkirišču s strani neznanega vozila.

Izračun zavarovanja

Za izračun zavarovanja za tovorno vozilo izpolnite obrazec na strani Izračun avtomobilskega in kasko zavarovanja, kjer med opombe vpišite kakšen paket kasko zavarovanja želite. Izračun vam bomo pripravili v 24 urah in tako boste na enostaven način izvedeli koliko stane zavarovanje za tovornjak ali drugo tovorno vozilo, ki ga želite zavarovati na novo ali mu podaljšati zavarovanje.

Pripravili smo novo stran, ki je namenjena zavarovanju tovornih vozil. V kolikor bi želeli zavarovati tovorno vozilo (tovornjak), avtobus ali kakšno drugo vozilo te kategorije lahko najdete na strani Zavarovanje za tovorna vozila.

Na strani lahko izveste več o osnovnem zavarovanju tovornih vozil. Tudi pri teh vozilih napredujete za 10% bonusa na leto, tako da bonus pridobivate bistveno hitreje kot pri drugih zavarovalnicah.

Izračun za zavarovanje tovornega vozila

V kolikor bi želeli zavarovati tovorno vozilo in vas zanima cena za zavarovanje, lahko izpolnite obrazec za izračun tovornega vozila, ki se nahaja na strani za izračun avtomobilskega zavarovanja. Pri tem med opombe vnesite nosilnost, da vam bomo lahko pripravili informativni izračun.

Vsi tisti, ki ste že bili na naši spletni strani za avtomobilsko zavarovanje in ste jo v zadnjih dneh ponovno obiskali ste lahko ugotovili, da smo spremenili obrazec za izračun avtomobilskega zavarovanja.

Pri tem smo nekoliko spremenili izgled samega obrazca, spremenili pa smo tudi nekaj polj, ki jih je potrebno izpolniti za informativni izračun.

Zraven tega smo v marcu ponovno uvedli akcijo, da pri izpolnjenem izračun za avtomobilsko zavarovanje vpišete telefonsko številko, da v primeru nepopolnih informacij ali nejasnosti lahko preverimo kakšno avtomobilsko zavarovanje želite.

Cenejše avtomobilsko zavarovanje v marcu

V marcu se vam to tudi izplača, saj dobite tako 15% popust na avtomobilsko zavarovanje, kar lahko pri nekaterih znaša 100€ in več. Vsi tisti, ki imate za svoj avto tudi kasko zavarovanje, dobite 15% popusta tudi na kasko.

Izpolnite izračun in preberite ceno za avtomobilsko zavarovanje.