Prenos bonusa med zavarovalnicami

Veliko krat dobimo vprašanje kako je s prenosom bonusa med zavarovalnicami ali je to sploh možno in kako deluje.

Vsak zavarovanec lahko prosto prenaša svoj bonus med zavarovalnicami, saj bonus pripada njmu in ne zavarovalnici. Če se tako odločite zamenjati zavarovalnico, vam bodo pri novi zavarovalnici upoštevali bonus, ki ste ga imeli do sedaj.

V kolikor ste imeli avtomobilsko zavarovanje sklenjeno vsaj 11 mesecev (pri nekateriih zavarovalnicah mora biti polnih 12 mesecev), boste pri prehodu na novo zavarovalnico tudi napredovali v bonusu.

Glede na to, da pri nas napredujete pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti kar za 10% bonusa na leto (če že imate PR12 ali manj) in ste do sedaj imeli PR7, kjer je 35% bonusa, boste pri podaljšanju avtomobilskega zavarovanja imeli PR5 s 45% bonusa.

Seveda je dodatni pogoj za napredovanje pri bonusu ta, da v preteklem obdobju niste povzročili škode na AO in kasko zavarovanju. Pri prehodu na drugo zavarovalnico, bo le ta dosežen bonus in škodne dogodke tudi preverila na stari zavarovalnici, da ne bi prišlo do zlorabe.

Prenos bonus med zavarovalnicami velja za AO in kasko zavarovanje.

Pri izpolnjevanju informativnega izračuna označite zavarovalnico pri kateri imate sklenjeno trenutno avtomobilsko zavarovanje in bonus, ki ga imate. Pri izdelavi izračuna vam bomo upoštevali novi bonus. Če zavarovanja niste imeli vsaj 11 mesecev ali ste imeli škodo, to vpišite med opombe, da vam bomo upoštevali pravilni bonus/premijski razred.