Kasko zavarovanje Triglav zavarovalnica

Pri zavarovalnici Triglav imate pri kasko zavarovanju široko izbiro kritij, kasko zavarovanje pa je kot običajno oblikovano v več paketov, da lažje najdemo takšnega, ki je najbolj primeren za avtomobilsko zavarovanje, ki ga želimo.

Kasko zavarovanje lahko razdelimo na običajno kasko zavarovanje in delne kasko kombinacije, ki jih lahko zavarujemo brez splošnega ali polnega kaska.

Splošni kasko pri zavarovalnici Triglav

Splošni kasko krije škodo, ki nastane v treh skupinah nevarnosti:

  • v prometu in mirovanju
  • dejanj tretjih oseb
  • ali posebnih, nepričakovanih dogodkov

Delni kasko

Splošnemu kasku lahko priključimo tudi delne kasko kombinacije  za naslednje nevarnosti:

  1. naravne in elementarne nesreče
  2. kraja
  3. divjad in domače živali
  4. stekla
  5. parkirišče
  6. ogledala in zunanja svetlobna telesa
  7. nadomestno vozilo

Nekaterih delnih kombinacij ni možno skleniti brez Splošnega kaska. Delne kombinacije nimajo odbitne franšize, tako da je pametno nekatere dodati tudi zaradi tega, da škode ne rabimo uveljavljati iz Splošnega kaska, prav tako pa v tem primeru ne izgubimo bonusa.

Do katerega leta je smiselno imeti kasko zavarovanje, je stvar vsakega posameznika, vredno pa preveriti ceno in kritja in se na podlagi tega odločiti ali bomo imeli kasko zavarovanje ali ne. S starejšim avtomobilom dobimo pri zavarovalnici Triglav tudi nekaj dodatnega popusta na kasko zavarovanje in tako plačamo manj, kot če bi bil avto novejši.