Prodaja vozila in zavarovanje

Vsakih nekaj let običajno zamenjamo svoj avto. Ne glede na to ali prej prodamo starega in šele kasneje kupimo novega, moramo določete stvari urediti tudi glede avtomobilskega zavarovanja.

Pri prodaji avtomobila moramo po novi zakonodajo avto vedno odjaviti iz prometa. Pri odjavi avtomobila dobimo na prometno dovoljenje napisan datum odjave, kar nam služi pri zahtevku za vrnitev neizkoriščene premije za avtomobilsko zavarovanje.

Preveč plačano premijo za avtomobilsko zavarovanje dobimo vrnjeno samo za tiste nevarnosti (ali skupine nevarnosti) pri katerih ni bila uveljavljena škoda. V primeru, da smo zraven avtomobilske odgovornosti imeli tudi kasko zavarovanje in smo imeli škodo na kasku, bomo dobili vrnjeno premijo samo za zavarovanje avtomobilske odgovornosti.

Denar dobimo vrnjen seveda samo v primeru, če smo plačali zavarovanje za daljše obdoblje, kot smo ga koristili. Pri enkratnem plačilu premije na začetku leta dobimo pri odjavi avtomobila na polovici leta vrnjeno polovico premije, zmanjšano za manipulativne stroške. Če smo avtomobilsko zavarovanje plačevali na maksimalno število obrokov, ob prekinitvi zavarovanja ne bo velike razlike v zneskih preplačane ali premalo plačane premije.

Kaj storiti za vrnitev premije za avtomobilsko zavarovanje

Za vračilo premije potrebujete odjavljeno prometno dovoljenje in polico za avtomobilsko zavarovanje. Prekinitev zavarovanja je najbolje urediti pri svojem zavarovalnem agentu, prav tako pa se ga lahko opravi na uradnih predstavništvih zavarovalnice. Zavarovalnica vam nato v nekaj dneh nakaže preveč plačano premijo na vaš transakcijski račun ali dobite izplačilo v gotovini.

Pri tem ne pozabite na potrdilo o bonusu za avtomobilsko zavarovanje, ki ga boste koristili pri naslednjem zavarovanju. Bonus lahko uveljavite tri leta po prekinitvi zavarovanja, v nasprotnem primeru začnete ponovno v 14 premijskem razredu s 0% bonusa.

Obiščite stran za izračun avtomobilskega zavarovanja.