Višje zavarovalne vsote pri avtomobilskih zavarovanjih

S 1.1.2012 je uprava zavarovalnice Tilia sprejela sklep o zvišanju zavarovalnih vsot za zavarovanje avtomobilske odgovornosti.

Nove zavarovalne vsote, ki so stopile v veljavo s 1.1.2012, so:

  • Materialna škoda: 1.000.000€
  • Nematerialna škoda: 5.000.000€

S tem se je tudi zaključilo prehodno obdobje, ko so zavarovalnice po Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu morale postopoma dvigovati zavarovalno vsoto za AO.

Najnižja zavarovalna vsota, za katero mora biti sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti za škodo na stvareh je tako  1 mio. € in 5 mio. € za nematerialno škodo.