Avtomobilska odgovornost

KAJ JE ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je obvezno in ga je potrebno skleniti pred registracijo vozila. Zavarovanje krije škodo, ki ste jo povzročili kot voznik motornega vozila drugi osebi in za njo odgovarjate. Skrajšano takšnemu zavarovanju pravimo kar AO.

Zavarovanje krije materialno (škoda ali uničenje na drugih vozilih, zgradbah ipd.) in nematerialno škodo (poškodbe, prizadeto zdravje, smrt).

Minimalne zavarovalne vsote so zakonsko določene in znašajo 1.000.000€ za materilano škodo in 5.000.000€ za nematerialno škodo. Ob sklepanju avtomobilskega zavarovanja se je možno dogovoriti za višje zavarovalne vsote.

Odškodninsko odgovornost imajo zavarovano tudi vse ostale osebe, ki opravljajo z vozilom in imajo dovoljenje lastnika. Prav tako zavarovanje avtomobilske odgovornosti krije škodo, ki jo povzroči prikolica, ki je pripeta na zavarovano vozilo.

CENA ZA ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

Cena oz. višina premije za zavarovanje je odvisna od vrste vozila, moči motorja (kW) in premijskega razreda.

Prvo leto, ko sklenete avtomobilsko zavarovanje ste uvrščeni v 14. premijski razred, kar predstavlja 100% premije. V primeru, da v preteklem letu niste imeli škodnega dogodka, napredujete za en premijski razred, kar predstavlja 5% bonus pri premiji. Brez škodnega dogodka lahko tako pridobite 50% bonusa, to je 4. premijski razred, nekatere zavarovalnice pa so ponudile tudi nižji premijski razred.

V primeru, da ste v zavarovalnem letu povzročili en škodni dogodek, v naslenjem letu pridobite tri premijske razrede. Premija za premijske razrede nad 14.  narašča hitreje, tako da 20. premijski razred predstavlja že 200% premije. Pred višanjem premijskih razredov je priporočljivo skleniti odkup prve škode, ki vas obvaruje pred padcem za tri razrede ob prvi škodi.

DOPLAČILA ZA RIZIČNE SKUPINE

Obstajajo tudi doplačila za rizične skupine. Eno izmed doplačil je za mlade voznike, ki imajo vozniško dovoljenje manj kot 3 leta. Doplačilo znaša 20% na premijo AO in je prostovoljno.  Zavedati se je potrebno, da v primeru, ko je mlad voznik povzročil škodo, vozilo pa ni imelo doplačila za mladega voznika, zavarovalnica terja lastnika vozila za plačilo 20% od škode. Ker je lahko ta znesek zelo velik, se močno priporoča, da se sklene doplačilo za mladega voznika, v kolikor bo le-ta uporabljal zavarovano vozilo.

Doplačilo 20% se uporablja tudi za vozila, kadar je lastnik pravna oseba in je obvezno.

PRIMER ZAVAROVANJA ODGOVORNOSTI

V križišču ste spregledali vozilo, ki je imelo prednost in se vanj zaleteli. Pri tem ste poškodovali tudi prometni znak. Stroški za popravilo avta znašajo 500€, odškodnina za telesne poškodbe drugega voznika 1000€ in 600€ za zamenjavo prometnega znaka. Ker imate sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, bo zavarovalnica poravnala vse tri stroške.

  Vpišite podatke o avtomobilu

  Znamka, tip in model avta (obvezno) - Prosimo, čim bolj natančno:

  Moč motorja v KW in leto izdelave avtomobila (obvezno)

  Pri kateri zavarovalnici imate trenutno zavarovanje? (obvezno)

  Za nadaljevanje pritisnite gumb Naprej.

  Obvezno AO zavarovanje (obvezno) - Označite premijski razred (bonus)
  na obstoječi polici in ali želite zavarovanje voznika AO+

  Želite polni ali delni kasko? - Izberite željena kritja iz seznama.

  Datum vašega rojstva (obvezno)

  Kdaj vam poteče zavarovanje za ta avto?

  Za nadaljevanje pritisnite gumb Naprej.

  Vaše ime in priimek (obvezno) ter e-mail naslov (obvezno)

  Telefonska številka in številka pošte vašega prebivališča. (obvezno)

  Opombe - nam želite še kaj sporočiti?

  Preverite podatke in pritisnite Pošlji.

  novosti in akcije o zavarovanjih za cenejše zavarovanje na email (max. 1x na mesec, enostavna odjava)

  Nadaljujte na:

  1. IZRAČUN ZAVAROVANJA
  2. KASKO ZAVAROVANJE
  3. POPUSTI ZA AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE