Delni kasko brez franšize

Pri delni kasko kombinacijah ali tako imenovanem delnem kasku, je prišlo do sprememb v ponudbi zavarovalnic. Po novem imajo nekatere zavarovalnice obvezno franšizo pri sklenitev delnega kaska za stekla, ogledala, parkirišče, divjad in svetlobna telesa.

Franšiza ali soudeležba pri škodi pomeni, da boste del škode, ki vam jo bo povrnila zavarovalnica v vsakem primeru krili sami. Tako bi pri škodi na parkirišču, kjer je bila škoda ocenjena na 150€, sami prispevali npr. 90€ ostalo bo krila zavarovalnica. Franšize pri delnih kombinacijah so fiksne, tako da ne glede na višino škode, krijete sami znesek samo do dogovorjene franšize, ostalo krije zavarovalnica.

Še vedno brez franšize

Preko nas lahko še vedno sklenete vse delne kombinacije brez odbitne franšize in se tako izognete soudeležbi v primeru škode. Kakšna opcija je za vas bolj primerna, je odvisno od vsakega posameznika. Ob sklenitvi pa je potrebno preveriti ali sklepate zavarovanje z soudeležbo pri škodi ali brez te. Večina naših zavarovancev si želi sklenitev delnega kasko zavarovanja brez odbitne franšize, tako da izbere to opcijo.