Delni kasko

Delni kasko pradstavlja zavarovanje za posebej izbrane nevarnosti, ki se nam lahko zgodijo pri uporabi našega vozila. Ločimo zavarovanje delnega kaska za:

  • Stekla
  • Ogledala in svetlobna telesa
  • Divjad in domače živali
  • Škoda na parkirišču

Vsi delni kaski so brez odbitne franšize, kar pomeni, da ob škodi niste soudeleženi in ne rabite plačati del popravila. Delni kasko se sklepa večinoma v dveh primerih:

  1. Kot dopolnilo polnemu kasku: V tem primeru lahko določene manjše škode krijete iz delnega kaska, pri tem pa ne izgubite bonifikacije, prav tako pa pri škodi niste soudeleženi.
  2. Kot delno kasko zavarovanje pri starejših vozilih: V kolikor ste ocenili, da polno kasko zavarovanje za vaš avto ni primerno, se lahko za nekatere pogostejše nevarnosti posebej zavarujete, pri tem pa prihranite pri zavarovalni premiji in v primeru škode.

STEKLA, OGLEDALA, SVETLOBNA TELESA IN STEKLENA STREHA

Pri zavarovanju steklenih površin lahko zavarujemo različne steklene dele. Zaradi redkosti je potrebno stekleno streho vedno posebej zavarovati. Drugače pa lahko zavarujemo samo stekla ali pa sve steklene površine, ki zajemajo stekla, ogledala in svetlobna telesa.

DIVJAD IN DOMAČE ŽIVALI

S tem delnim kaskom zavarujemo škodo, ki jo povzroči divjad (npr. nalet srne med vožnjo) ali škodo, ki jo povzročijo domače živali.

ŠKODA NA PARKIRIŠČU

Krita je škoda, ki nastane na parkiranem ali ustavljenem vozilu in ga povzroči drugo neznano motorno vozilo ali padec ledenih sveč, ledenih tvorb ali strešnih snežnih plazov na pravilno parkiranem vozilu.

NADOMESTNO VOZILO

To zavarovanje zajema kritje najema nadomestnega vozila, če je bilo zavarovano vozilo poškodovano, uničeno ali je izginilo. Čas se določi na podlagi tovarniških normativov za popravilo vozila, v primeru uničenja ali izginotja pa je maksimalno doba 10 dni.

ODKUP TOTALKE

Zavarovancu se izplača razlika med tržno vrednostjo vozila in izplačano zavarovalnino, ki jo je prejel zaradi uničenega vozila. Vozilo zavarovanec prepusti zavarovalnici.

DELNI KASKO KOMBINACIJE

Možno je skleniti tudi kombinacije delnega kaska. Paket zajema najpogosteje izbrane delne kaske, ki so divjad in domače živali, stekla, ogledala in svetlobna telesa, škoda na parkirišču in nadomestno vozilo. Z izbiro kombinacije zavarovalnica ponudi tudi določen popust na posamezen delni kasko.